قوانین و مقررات

۱- جزوه هایی که در این سایت به فروش می رسد با اجازه کامل تهیه کننده اثر برای فروش گذاشته شده.

۲-در صورت اشتراک گذاری جزوه ها و مطالب ارایه شده در سایت های دیگر بدون هماهنگی پیگرد قانونی دارد.

۳-پشتیبانی تمامی فایل ها و جزوات در صورت وجود اشکال و رفع مشکل و کسب رضایت شما انجام می شود.